Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud.
Om een dak langer en beter in conditie te houden en een langere levensduur te waarborgen is periodiek reinigend onderhoud van groot belang. Vuil verzamelt zich overal: langs dakranden, opstanden, rond hemelwaterafvoeren en in goten.

Klijn Daksystemen adviseert om minimaal één keer per jaar het vuil, los leislag en bladeren te laten verwijderen en de dakbedekking schoon te maken. Dit voorkomt plasvorming, verstopping, extra vervuiling, vorstschade en mogelijke gevolgschade. Minstens zo belangrijk tijdens het reinigend onderhoud is echter het signaleren van kleine gebreken. 

Klijn Daksystemen signaleert deze gebreken en voert direct eventueel noodzakelijke kleine reparaties uit. Daarnaast ontvangt u een schriftelijke rapportage met daarin de geconstateerde gebreken en een advies over belangrijk correctief onderhoud. Voor meer informatie bel ons voor een vrijblijvende afspraak en laat ons desgewenst een conditie check van het dak maken.

Vraag een
offerte aan

aanvragen ❯

Schrank 13  |  3371 KJ  |  Hardinxveld-Giessendam
Info@klijndaksystemen.nl  |  085 - 486 19 30